måndag 30 oktober 2017

Sedan sist

När vi lämnade juli månad hade jag läst 5858 sidor. Augusti var en ganska bra läsmånad den med. Stenhuggarens dotter var 347 sidor lång och Falkens döttrar 375. Den utvalde är på 214 sidor. Middagsmörker är på 298 sidor och Gryningsstjärna är 271 sidor lång.

Nästa bok ut var Sofia Nordins Som om jag vore fantastisk och sedan läste jag även Om du såg mig nu. De är på 188 och 181 sidor respektive. Sedan var det dags för Åsa Asptjärns nästa bok om Emanuel och den är på 202 sidor.

Elisa Bradens två böcker var på 334 och 342 sidor vardera. Lina Bengtsdotters Annabelle var sista bok ut och 312 sidor lång. Summan för augusti hamnade på 9234 sidor.

Första bok läst i september var Den perfekte vännen av Jonas Karlsson och omräknad till ungefär 230 sidor. Blå tråd av Lois Lowry kom sedan med 250 sidor. Störst av allt var nästa bok med sina 367 sidor. Det var alla böcker i september och det ledde till en summa på 10 081 sidor och nu börjar vi om.

Jag har faktiskt läst mer i oktober än i september. Thomas Engströms Öster om avgrunden på 375 sidor. Millenium fem läste jag senare och den landade på 406 sidor. Sedan var det Pastor Vivekas öden och äventyr som lästes och den var 286 sidor lång. Sara Ohlssons bok var 298 sidor lång. Dillons Allt jag önskade var ganska lång på 439 sidor.

Nästa bok i oktober var Jenny Colgans Looking for Andrew McCarthy med 416. Anna Ahlunds bok är 412 sidor lång. Kalla mig Amanda är inte så lång med sina 292 sidor. Nästa Colganbok, The cafe by the sea, var på 416 sidor lång. Avslutningsvis kom Budbäraren av Lois Lowry. Den är på 190 sidor.

Eftersom jag hade med mig 81 sidor så blir den nya summan efter oktober faktiskt 3611 sidor. Tja, lite mer bör jag läsa i år.

2 kommentarer: