fredag 17 juni 2016

Favourite quote from my favorite book

Tja, jag har några favoritcitat från många favoritböcker. Här är några:

"En obestämd eftermiddag i slutet av augusti gick en pappa omkring i sin trädgård och kände sig onödig." - Pappan och havet av Tove Jansson
                   Tänker alltid på min lilla pappa när jag läser den. Han kan tycka lite synd om sig själv på ett Muminpappan sätt.

"It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife." - Pride and Prejudice av Jane Austen
                 Den början säger allt. Eller i alla fall en hel del om mrs. Bennet.


“All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.”
Anna Karenina av Leo Tolstoj
                      Så sant som det är skrivet. Vilket också märks rätt ofta.


“The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool.”
― William Shakespeare, As You Like It
                            Det är stämmer ju. Endast en vis person vet att hen inte alltid är vis.

“All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages.”
― William Shakespeare, As You Like It
                       Det är ju sant. Vi är alltid någon när vi möter andra.

“I solemnly swear that I am up to no good.”
― J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - tja, vad säga om den?

“Dumbledore watched her fly away, and as her silvery glow faded he turned back to Snape, and his eyes were full of tears.
"After all this time?"
"Always," said Snape.”
― J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows - Snyft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar