torsdag 27 juni 2019

#24 The Hunchback of Notre Dame

När den fina katedralen brann gjorde det ont i mitt historiehjärta. Det är viktigt bevara vår historia och göra den närvarande. Nu ska väl kyrkan rustas igen och jag hoppas det blir så. Victor Hugos roman handlar om utanförskap så som nästan alla hans böcker är.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar