måndag 24 juni 2019

#22 TarzanAtt Tarzan i original är en del i den debatt om den vilden. Om hur vi kan gå tillbaka till naturen är en annan sak. Det fungerar så mycket bättre i filmform än i bokform.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar