lördag 21 september 2013

Internationella fredsdagen

Idag är det en dag för fred. Fred är eftersträvansvärt. Det är inte fred över hela världen vilket är synd. Att låta barn växa upp i lugn och ro är viktigt. Främst tänker jag lite extra på Syrien idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar