lördag 11 juni 2011

Friday, June 10, 2011


Have you ever drastically changed your opinion of an author as you read their book?  Become a fan?  Lost your fan status?  --weekend prompts courtesy of the BlogHer Book Club.

Ja, jag tror det. Jag läste Liza Marklund som journalist och tyckte hon var bra sedan skrev hon Gömda och tja, inte längre. Jag har inte till dags dato läst en deckare av henne. Det är väl att tappa förtroendet för en författare om något.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar